Drons

Coordinació vols RPAS

Les coordinacions amb el Camp de Vol de Prat de la Plana de Moià s'han de sol·licitar per correu electrònic mitjançant el document pertinent (Annex1-Model de Coordinació) i amb un mínim de 48 hores d'antelació.


   NOTA: Degut a l'activitat del Camp (Escola i Taller) cal disposar d'emissora de banda aèria amb la freqüència 130.125 Mkz i fer-ho constar al document si no NO és possible fer la coordinació pel Risc Operacional.

El Camp de Vol de Prat de la Plana una cop revisades les dades de la petició respondrà el més aviat possible per tal de poder confirma la coordinació.

Informació i documentació: