Drons

Coordinació vols RPAS

Les coordinacions amb el Camp de Vol de Prat de la Plana de Moià s'han de sol·licitar per correu elèctronic mitjançant el document pertinent i amb un mínim de 48 hores d'antelació.

El Camp de Vol de Prat de la Plana una cop revisades les dades de la petició respondrà el més aviat possible per tal de poder confirma la coordinació.

Informació i documentació: